Lista över bristyrken med stor efterfrågan på arbetskraft enligt Migrationsverket

Lista över bristyrken med stor efterfrågan på arbetskraft enligt Migrationsverket

(Listan uppdateras av Migrationsverket två gånger om året. Följande lista gäller från och med den 16:e november 2105 tills nästa lista publiceras. /kommentar från Swedworks)

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft;

MIGRFS 09/2015 Utkom från trycket den 25 november 2015, beslutade den 16 november 2015.

Migrationsverket föreskriver, efter att ha hört Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Utrikesdepartementet, med stöd av 8 kap. 13 § 2 utlänningsförordningen (2006:97) följande. Genom dessa föreskrifter fastställs förteckningen enligt 5 kap. 12 § utlänningsförordningen över slag av arbeten inom vilka det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Förteckningen redovisas i bilagan till föreskrifterna och har upprättats i samråd med Arbetsförmedlingen som gett sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle att yttra sig.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från trycket. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 05/2015) om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft att gälla.

MIGRATIONSVERKET

Anders Danielsson
Fredrik Martinsson


 

Anläggningsarbetare

Anläggningsmaskinförare

Apotekare

Arkitekter

Bagare/konditorer

Barnmorskor

Barnsjuksköterskor

Behandlingsassistenter

Betongarbetare

Bilmekaniker

Biomedicinska analytiker

Biståndsbedömare

Bussförare

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Byggnadsplåtslagare

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Civilingenjörer, elkraft

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Civilingenjörer, kemi

Civilingenjörer, maskin CNC-operatörer

Distributionselektriker

Distriktssköterskor

Djuruppfödare/djurskötare

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Elingenjörer och eltekniker

Fastighetstekniker

Flygtekniker

Fotterapeuter

Fritidspedagoger

Företagssäljare

Förskollärare

Geriatriksjuksköterskor

GIS-ingenjörer

Glasmästare

Golvläggare

Grovplåtslagare

Gymnasielärare i allmänna ämnen

Gymnasielärare i yrkesämnen

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Installationselektriker

Isoleringsmontörer

IT-arkitekter

Kemiingenjörer och kemitekniker

Kockar

Kranförare

Kriminalvårdare

Kuratorer

Lackerare

Lantmätare

Larmtekniker

Lastbilsförare

Lastbilsmekaniker

Lokförare

Låssmeder

Läkare

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

Lärare i grundskolans senare år

Lärare i grundskolans tidigare år

Maskiningenjörer och maskintekniker

Maskinreparatörer

Medicinska sekreterare

Mjukvaru- och systemutvecklare

Murare

Målare

Operationssjuksköterskor

Optiker

Plattsättare

Processoperatörer, kemisk basindustri

Psykologer

Receptarier

Redovisningsekonomer

Röntgensjuksköterskor

Servitörer

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Skogsmaskinförare

Skötare

Slaktare

Socialsekreterare

Specialpedagoger

Speditörer

Styckare

Styr- och reglertekniker

Svetsare

Systemförvaltare/systemadministratörer

Takmontörer

Tandhygienister

Tandläkare

Tandsköterskor

Taxiförare

Telefonförsäljare

Testare och testledare

Trafiklärare

Träarbetare/snickare

Tunnplåtslagare

Undersköterskor

Universitets- och högskolelärare

Verkstadsmekaniker

Verktygsmakare

VVS-ingenjörer

VVS-montörer

Väktare

 

Källa: www.migrationsverket.se