Högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher

Högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher

För vissa branscher har utredningskraven skärpts för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Du som ska anställa inom följande branscher omfattas: Städ (81290, 81210) Hotell och restaurang (55101, 56) Bygg (41200, 421, 42990, 43) Handel (471-478) Jord- och skogsbruk (0113, 012, 02102) Bilverkstad (452) Service (9602, 9604) Bemanning (782) Siffrorna i parentes är SNI-koden som anger vilken eller vilka näringsgrenar ditt företags verksamhet finns inom. SNI-kod framgår av företagets registreringsbevis från Skatteverket. Källa: Migrationsverket...
Debatt: Kris för arbetstillstånden

Debatt: Kris för arbetstillstånden

Debatt: Kris för arbetstillstånden Antalet flyktingar har gjort att Migrationsverket har flyttat personal, som tidigare hade andra arbetsuppgifter, till asylhandläggning. Verksledningen måste se till att handläggare som är specialiserade på arbetstillstånd genast får återgå till att sköta denna uppgift, skriver Internationella Engelska Skolans vd Ralph Riber och Hans Bergström. Bara ett Sverige som fungerar kan hantera trycket från det extrema inflödet av människor från Mellanöstern och Västafrika. Därför är det djupt olyckligt att Migrationsverket har bestämt sig för att missköta den reguljära hanteringen av arbetstillstånd, genom att flytta över nödvändiga resurser från den till asylprövning. Det svenska näringslivet bygger i hög grad på vad forskare kallar ”brain circulation”. Specialister av olika slag tas från andra länder, samtidigt som många svenskar arbetar utomlands. Framför allt de snabbväxande svenska it-företagen kan inte finna all den kompetens de behöver – som ingenjörer och systemutvecklare – inom landet. Specialister måste tillföras utifrån för att företagen ska kunna fortsätta ha sin bas i Sverige. Detsamma gäller för våra globala storföretag. ”Beslut rörande en perfekt ansökan tar i dag två månader eller mer.” Migrationsverket har under hösten allvarligt fördröjt handläggningen av ansökningar om arbetstillstånd för specialister. Beslut togs tidigare inom fem arbetsdagar, vid ansökningar från företag som är väl kända och där inga ytterligare utredningsinsatser krävs. Beslut rörande en sådan perfekt ansökan tar i dag två månader eller mer. Denna betydande fördröjning gör att företag tappar strategisk personal från utlandet. Internationella Engelska Skolan, IES, är ett av många exempel. Engelska Skolan driver 28 grundskolor och ett gymnasium i Sverige, med sammantaget cirka 20.000 elever. Ytterligare 100.000 elever står i kö för att komma in. Sex...