Muntliga utredningar ska motverka människohandel

Migrationsverket inför nu en rutin som ska motverka människohandel*. Vid förlängningen av arbetstillstånd kommer myndigheten att intervjua de sökande när det finns omständigheter som kan tyda på människohandel. I början av 2015 genomförde Migrationsverkets kvalitetsavdelning ett pilotprojekt där de enheter och team som handlägger arbetstillståndsärenden medverkade. Under januari–mars sorterade de ut de förlängningsärenden där det fanns indikationer på misstänkt människohandel. Flera typer av indikationer Det finns flera typer av indikationer, en är att den sökande arbetar inom en bransch där anställda tidigare har varit utsatta för människohandel, till exempel restaurangnäringen, massagestudior, hushållsnära tjänster, personlig assistans, bärplockning och byggnäring. En annan indikation är uppgifter eller tips från olika personer, även den sökande själv. I alla fall där det fanns anledning att misstänka människohandel granskades underlaget till ansökan noga. Uppgifter som tyder på att allt inte står rätt till kan till exempel vara att lönen inte betalats ut, varit alldeles för låg eller mycket långa arbetspass. Under projekttiden hittades totalt åtta misstänkta ärenden. I dessa ärenden gjorde medarbetarna muntliga intervjuer med de sökande. De ledde till att verket polisanmälde tre ärenden. I tre andra ärenden fick verket fram viktig information som dock inte var tillräckligt allvarlig för en polisanmälan, utan resulterade i andra åtgärder. I två fall kunde misstankarna helt avskrivas. 25-35 ärenden per år Under 2015 avgjorde Migrationsverket drygt 8 700 ansökningar om förlängningar av arbetstillstånd från arbetstagare. Med tanke på resultatet av projektet skulle det innebära att muntliga utredningar kommer att genomföras i 25-35 ärenden per år. Det låter lite, finns det verkligen inte fler fall? – Självklart kan det finnas ett stort mörkertal. Och de som är värst utsatta...