Nya krav för arbetstillstånd

Nya krav gäller för dig som ansöker om att förlänga ditt arbetstillstånd.

 

Migrationsöverdomstolen har beslutat att en ansökan om förlängt arbetstillstånd bara kan beviljas om kraven för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla tidigare tillståndsperioder.

Du som ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd måste därför visa att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda varje månad som du har haft tillstånd för arbete. Det gäller även dig som ansöker om tillstånd för arbete hos en ny arbetsgivare.

Migrationsverket arbetar just nu med att utveckla webbansökan och ansökningsblanketterna så det tydligt framgår vilka dokument som behövs vid en ansökan om arbetstillstånd. Om du ansöker om förlängt tillstånd för arbete behöver du därför just nu bifoga fler dokument till ansökan än vad som står i webbansökan och i blanketterna. Du behöver skicka in dokument som visar att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda månad för månad under alla de perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Läs mer om kraven för arbetstillstånd