Swedworks AB

Arbetskraftsinvandringen är ett faktum. Det råder stor brist på kompetens inom flertal olika branscher. Många företag har fått tacka nej till uppdrag på grund av kompetensbrist. Läget är likadant i många andra Europeiska länder. Därför väljer många arbetsgivare att anställa personal från länder utanför EU/EES.

Dessa personer behöver arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Processen att söka arbetstillstånd börjar hos arbetsgivaren och många upplever att det är krångligt och tidsödande att göra ansökan. Vi är ett av de få företag i Sverige som har en renodlad tjänst för arbetstillståndsprocessen med spetskompetens. Vår ambition är att avlasta arbetsgivare och bli den enda kontaktpunkt de behöver ha under hela processen.

CERTIFIERAT FÖRETAG

Swedworks AB är ett certifierat företag av Migrationsverket för ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige.
Swedworks har även behörighet att “UNDERCERTIFIERA” andra företag/arbetsgivare.
Det innebär betydligt KORTARE HANDLÄGGNINGSTIDER hos myndigheten.
Swedworks förbehåller sig rätten att bedöma och besluta om vilka företag och ansökningar som kan processas via detta “snabbspår”.

Företaget bakom denna tjänst

Bakom webbplatserna arbetstillstånd.se och SwedenWorkPermit.se står det svenska företaget Swedworks International (godkänt för F-skatt).  Företaget etablerades 2011 och och vi har vårt säte i Karlskrona i det vackra Blekinge län. Vi servar kunder över hela landet och har även internationella kunder (se en axplock av våra kunder).

 

Företagets grundaffärsidé var att hjälpa arbetsgivare i Sverige att hitta kompetens utomlands och hantera rekryteringsprocessen. Men ganska tidigt märkte vi ett behov hos arbetsgivare att få hjälp och stöd med ansökningsprocessen för arbetstillstånd. Våra kunder har i de flesta fall redan hittat en person utomlands som de vill anställa och som vill lägga ut ansökningsprocessen för att spara tid och kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Informationen på Migrationsverkets hemsida är inte alltid enkelt att överskåda. Regelverket ändras ständigt och nya lagar och förordningar tillkommer. Vi håller oss ajour med ändringar i lagen och hoppas kunna bli en tillförlitlig källa för våra kunder.

 

Varmt välkomna!

 

 

Läs gärna mer om oss, vår bakgrund och våra andra tjänster på företagets hemsida http://swedworks.se/om-oss/.